"Dromen van nieuwe passagiersferry naar Engeland": haven van Oostende maakt opnieuw winst na jaren in de rode cijfers (2024)

Binnenland Economie

"Dromen van nieuwe passagiersferry naar Engeland": haven van Oostende maakt opnieuw winst na jaren in de rode cijfers (1)

Een ferry voor de kust van Oostende circa 2009, tot zowat 10 jaar geleden een vertrouwd beeld. Foto: Johan De Meester

De haven van Oostende heeft vorig jaar 2,1 miljoen euro winst gemaakt, het beste resultaat in bijna 30 jaar tijd. De afgelopen decennia gingen de grote ferrybedrijven failliet en gingen de financiële cijfers van de haven in het rood. Waar komt de ommekeer vandaan en hoe is de haven eigenlijk in slecht vaarwater beland? De Markt dook in het archief en trok naar de haven.

Voor het eerst in 10 jaar is in januari opnieuw een vrachtschip vanuit het Verenigd Koninkrijk de haven van Oostende binnen gevaren. Aan boord: auto's, veel auto's. Het wagentransport is een van de niches waar de haven - naast bijvoorbeeld windindustrie op zee en visserij - wil op inzetten.

Al van voor het ontstaan van België in 1830 werd er gevaren tussen Oostende en Dover om post en passagiers over te zetten. In het begin gebeurde dat zelfs nog met zeilboten. Dat groeide door de jaren heen uit tot de ferryovertochten met auto's, vracht en passagiers door de staatsrederij RMT.

In 1997 ging het staatsbedrijf failliet door de concurrentie op het Kanaal. In 2013 ging ook Trans Europa Ferries overkop, sindsdien was er geen verbinding meer tussen Oostende en Engeland. In 2021 stopte ook de ferry in Zeebrugge met varen.

Bekijk - Wat waren de hoogdagen van de haven, en wat gebeurt er nu?

"Dromen van nieuwe passagiersferry naar Engeland": haven van Oostende maakt opnieuw winst na jaren in de rode cijfers (2)

Videospeler inladen...

Na het faillissem*nt van Trans Europa Ferries kwam de haven in het slop. Ondanks de focus opgrind en zand, schepen voor de bouw van windparken en de visserij, draaide de haven verlies.

"In januari van dit jaar kwam dan het eerste schip terug met auto's", zegt Havenschepen Charlotte Verkeyn (N-VA). "We zijn zelf bedrijven gaan aanspreken om onze haven opnieuw onder de aandacht te brengen, en dat lijkt al te lonen. We gaan de komende jaren nog proberen te groeien. De ruimte en kades beginnen al goed vol te staan."

De haven heeft vorig jaar 2,1 miljoen euro winst (voor belasting, red.) gemaakt. Dat is het beste resultaat sinds 1998.

Onze troef is dat we alles zelf in handen hebben

De stadshaven in Oostende is zeker 15 keer kleiner dan de haven van Antwerpen, die fuseerde met die van Zeebrugge. "Onze troef is dat we al het patrimonium en diensten, zoals de coördinatie van de havenarbeiders, zelf in handen hebben. We kunnen sneller en beter maatwerk geven", onderstreept Verkeyn.

Bij de eerste nieuwe overtocht naar het Verenigd Koninkrijk in januari werden meteen enkele transmigranten opgepakt die op het schip wilden klimmen. De haven is beveiligd, maar niet helemaal hermetisch afgesloten. "Ze werden opgepakt voor ze aan het schip waren", zegt Verkeyn. "Er is ingezet op camera's en betere beveiliging."

Ook wij worden al snel opgemerkt door de beveiligingscamera's wanneer we de havendokken oprijden en onze camera opstellen om interviews te doen. Na een minuut staat er beveiliging en worden we gevraagd een logboek in te vullen.

Ferry en cruiseschepen

Het is nog niet duidelijk of de veerboten tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk terug gaan komen. "Ik denk dat veel mensen het willen en ook de haven droomt ervan", zegt Verkeyn.

De haven diende recent bezwaar in tegen de komst van een nieuw windmolenpark voor de kust van Duinkerke, net omdat het de vaarroutes richting Engeland zou dwarsbomen. "We praten over passagiersvervoer met de rederijen, en we zijn al een paar keer dichtbij geweest, maar het houdt risico's in voor hen", onderlijnt Verkeyn.

Volgens Verkeyn is er wel degelijk nog een markt voor vrachtvervoer, maar lijkt die voor passagiers verzadigd.Sinds de jaren 90 rijdt de Eurostar meermaals per dag tussen Londen en Brussel. Al is er vanuit Calais, Duinkerke en Rotterdam wel nog een ferry richting het Verenigd Koninkrijk.

Naast de ferryverbindingen wil de haven van Oostende ook meer inzetten op cruiseschepen. Vorig jaar zijn alles samen 7 cruiseschepen aangemeerd in de stadshaven. Eentje meer dan een jaar eerder. Dit jaar worden 10 cruiseboten verwacht in de haven. Het gaat om kleinere, luxueuze cruiseschepen.

Meest gelezen

  1. nws check Italiaanse 'spookkoeien' gaan aan de haal met Europese landbouwsubsidies 08:21
  2. Oorlog Rusland-Oekraïne Oekraïne voert grootschalige droneaanval uit op Russisch grondgebied, brandstofdepot in regio Smolensk geraakt 12:42
  3. Verenigde Staten Man die zichzelf in brand stak tijdens proces Donald Trumpis overleden: “had pamfletten bij zich met complottheorieën” Update 07:30
  4. Verenigde Staten Na maanden treuzelen: Verenigde Staten stemmen straks over miljardensteun voor Oekraïne en Israël 12:16
  5. Sint-Pieters-Woluwe Brussels parlement beslist: publiek moet toegelaten worden in Stocletpaleis 10:25
  6. Justitie Magistraat die in opspraak kwam na ontslag minister Van Quickenborne treft geen schuld 10:11
  7. Economie "Dromen van nieuwe passagiersferry naar Engeland": haven van Oostende maakt opnieuw winst na jaren in de rode cijfers 06:13
  8. Israëlisch-Palestijns conflict Dode en meerdere gewonden bij aanval op basis van Iraakse leger, te midden van spanningen tussen Iran en Israël Update 11:02
  9. Brugge Klimteam brandweer bevrijdt 4 tieners uit attractie op Brugse Meifoor 11:09
  10. Europese Unie 'Breng je hond mee naar het werk'-dag leidt tot frustratie bij medewerkers van Europese Commissie 56 min
"Dromen van nieuwe passagiersferry naar Engeland": haven van Oostende maakt opnieuw winst na jaren in de rode cijfers (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 6227

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.